Projekty UE

Aktualne Fundusze Europejskie

______________________________________________________________________________

Fundusze Europejskie

ZISCO Bandura Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa”

1. PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest rozbudowa istniejącego parku
maszynowego poprzez zakup nowych urządzeń do realizacji
przewiertów sterowanych na terenach gęstej zabudowy
(wiertnicy z żerdziami, urządzenia do przygotowania płuczki
oraz lokalizatora głowicy wiercącej) oraz komputerowej platformy hybrydowej wspomagającej przebieg całego procesu.
2. Głównym celem Projektu jest:  wzrost konkurencyjności firmy dzięki
wdrożeniu nowej usługi świadczonej z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych (1 szt.)
oraz nietechnologicznych (1 szt.) do działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [ EPC ] – 1 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [ szt. ] – 1 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [ szt. ] – 1 szt.
  • Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno – procesowe [ szt. ] – 1 szt.
  • Liczba przedsiębiorstw rozbudowujących zasoby w celu utrzymania konkurencyjności [ szt. ] – 1 szt.
___________________________________________________________

Brak możliwości komentowania.