OFERTA

Ponad 40 lat doświadczenia, wykwalifikowany zespół, profesjonalny sprzęt oraz dążenie do innowacyjności w realizacji robót jest naszym niekwestionowanym atutem. Z tak solidnym zapleczem jesteśmy gotowi świadczyć usługi najwyższej jakości oraz udzielić gwarancji solidności i trwałości na oferowane usługi, których szczegółowy opis znaleźć można w bocznym menu.

Nasza kadra inżynierska posiada następujące uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
  • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej
  • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
  • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

 Nasi pracownicy posiadają liczne certyfikaty i uprawnienia, między innymi:

  •  Uprawnienia do zgrzewania rurociągów z tworzyw sztucznych w tym gazociągów i wodociągów z PE oraz instalacji ciepłej i zimnej wody c.o. z PP i PB metodą doczołową, elektrooporową i mufową
  • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych na stanowiskach eksploatacji i dozoru
  • Uprawnienia energetyczne G-1,2,3/E i G-1,2,3-D- eksploatacyjne i dozorowe

USŁUGA – PRZEWIERTY STEROWANE HDD W GĘSTEJ ZABUDOWIE WSPOMAGANE PLATFORMĄ KOMPUTEROWĄ

Jako doświadczony wykonawca, który od wielu już lat realizuje Inwestycje z zakresu budownictwa inżynieryjnego wyspecjalizowaliśmy się w stosowaniu bezwykopowych metod budowy rurociągów.

Wykorzystując nasze doświadczenie świadczymy usługi z wykorzystaniem następujących technologii bezwykopowych:

·        horyzontalne przewierty sterowane (HDD) w gęstej zabudowie wspomagane platformą komputerową.

Nowe rozwiązania wdrożone przez Zisco Bandura Sp. z  o.o.  dotyczą proces przewiertu HDD w gęstej zabudowie,  który będzie wspomagany przez hybrydową platformę komputerową. Jest to innowacja obejmująca

rozwiązania mające wpływ na szybkość i jakość procesu realizacji przewiertu w gęstej zabudowie.

Brak możliwości komentowania.