Laboratorium geotechniczne

Dbając o to, by nasze realizacje były na najwyższym poziomie, stworzyliśmy laboratorium geotechniczne, które pomaga nam stale kontrolować jakość robót. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i profesjonalnemu wyposażeniu laboratorium, możemy wykonywać:

  • oznaczanie wskaźnika i stopnia zagęszczenia gruntów, zasypek mediów,
  • badania dynamicznego modułu sprężystości,
  • badania nośności i zagęszczenia podbudów drogowych,
  • lokalizacja uzbrojenia w terenie (kable energetyczne i teletechniczne, wodociągi, gazociągi, itp.)

Nasza oferta uwzględnia badania dostosowane do potrzeb klienta przeprowadzone przez profesjonalną kadrę, a najwyższej jakości sprzęt gwarantuje dokładność pomiarów. Poniżej znaleźć można opis wykorzystywanych urządzeń wykorzystywanych do badania gruntu.

Płyta VSS

Posiadamy jednopunktowy aparat VSS 100kN o niezwykle stabilnej i nowoczesnej konstrukcji i wyposażeniu w specjalistyczne oprogramowanie. Technologia Bluetooth umożliwia bezprzewodową komunikację z czujnikami. W zależności od potrzeb, wykorzystując GPS możemy określić oraz zapisać w raporcie współrzędne geograficzne – badania nigdy jeszcze nie były tak dokładne. Cykl pomiarowy w terenie zajmuje około godziny i pozwala określić zagęszczenie warstwy nasypu, nośność oraz zagęszczenie gruntu.

Oznaczenie wykonujemy płytą o zakresie 100kN, uzyskując wynik modułu odkształcenia pierwotnego E1 i wtórnego E2, a na podstawie tych modułów uzyskujemy wskaźnik odkształcenia I0. Niniejsze badanie charakteryzuje strefę do głębokości 30-50cm poniżej płyty.

Płyta dynamiczna ZORN-ZFG-02

Zbyt niska nośność i osiadanie podłoża jest często powodem kosztownych szkód w budownictwie drogowym, wodno-kanalizacyjnym czy też ziemnym. Możemy temu zapobiec poprzez kontrolowanie odpowiedniego poziomu zagęszczenia gruntu.

Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie płyty dynamicznej, która w bardzo krótkim czasie określa zagęszczenia gruntu i automatycznie zapisuje najistotniejsze dane.

Płyta dynamiczna wykorzystywana przez ZISCO umożliwia wykonywanie kontroli zagęszczenia z jej udokumentowaniem oraz sterowanie i udoskonalanie robót zagęszczeniowych.  Jednocześnie wzrasta jakość wykonawstwa i unika się szkód związanych z osiadaniem. Badanie charakteryzuje grunt o grubości od 30 do 50cm.

Zalety płyty dynamicznej ZORN-ZFG-02:

  • Szybkość – jedno badanie trwa około 3 minuty,
  • Zwiększenie dokładności oceny dzięki szybkiemu zagęszczeniu punktu badawczego
  • Oceny jakości zagęszczenia można dokonać natychmiast po wykonaniu badania
  • Łatwość użycia, nawet w trudno dostępnych miejscach

Sonda dynamiczna DPL-10

Metoda sondowania polega na określeniu oporu, jaki stawia grunt przy dynamicznym zagłębianiu końcówki sondy. Do pogrążania końcówki w grunt służy młot o masie 10kg, swobodnie spadający z wymaganej wysokości. Liczba uderzeń młota, potrzebna do zagłębienia sondy o pewną stałą głębokość jest parametrem geotechnicznym, pozwalającym na określenie stopnia zagęszczenia rodzimych gruntów sypkich.

Badanie sondą dynamiczną DPL-10 jest zgodne z wymogami norm: PN-B-04452 maj 2002, PN-EN ISO 22476-2:2005 czerwiec 2005, ENV 1997-3:2000 Eurocode 7.

 

Brak możliwości komentowania.